TARIMIN YENi YÜZÜ USLU ZİRAAT
  KÜLTÜRTEKNİK
 

      
   MOTOPOMP GÜÇ İHTİYACININ BELİRLENMESİ
 
         Q x Hm x γ                                        1 HP = 0.736 KW
 N = --------------------------                                  1 L/s = 3.6 m³/h
                   75 x nm x np
 
 N          = Motopomp gücü (HP)
 Q         = Sistemin debisi (L/s)
 Hm       = Manometrik yükseklik (emme yüksekliği + basma yüksekliği + sürtünme
 kayıpları ) mSS
 nm       = Motor randımanı - % 80 (0,80)
  np        = Pompa randımanı - % 75 (0.75)
  75        = Beygir gücü metrik ifadesi
  γ          = Akışkanın yoğunluğu (ton/m³)
 
 
  ELEKTROMOTOPOMP İLE ELDE EDİLEN SUYUN MALİYETİNİN HESABI
 
            Randımanı 0.60 olan bir pompaj ünitesinde, toplam yük kayıpları 10 mSS
  olan 10 kW gücündeki bir elektrik motoru 20 metrelik geometrik yüksekliğe 10 h’de
  kaç ton su çıkarır?
 
  Elektrik enerjisinin kWh bedeli 0.119 TL olduğuna göre 1 ton suyun maliyeti ne olur ?
        
          Q x Hm x γ                 N x 102 x n                 
N = ----------------------       = ---------------------------                
          102 x n                        Hm x γ                 
 
 
          10 x 102 x 0.60
Q = ----------------------------- = 20.4 L/s
            (20 + 10) x 1
 
  Q         = Debi L/s
  Hm       = Manometrik yüks. (m)                  n = 0.60            V = 20.4x3600x10
  n          = Motopomp randımanı %            N = 10 kW                    V = 734400 L
N          = Motorun gücü kW                  γ = 1 ton/m³                  V = 734.4 ton
γ          = Akışkanın yoğunluğu ton/m³               V = Hacim (ton)
102      = kW metrik ifadesi
Hm       = 20 + 10 = 30 m.
 
            Motorun gücü 10 kW olduğuna göre, 10 saatte 10 x 10 =100 kW enerji çekeR
. Elektrik enerjisinin kWh bedeli 0.119 TL olduğuna göre, toplam 100 x 0.119 TL = 11.90 TL
’lık elektrik sarfedilmiş olur.
 
         11.90 TL
= ---------------------------- = 0.0162 TL/ton
        734.4 ton
 
YAĞMURLAMA SULAMA PROJESİ VE UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR
 
            1. Anaboru hattında müsaade edilen yük kaybı, pompanın geliştirdiği basıncın 
% 15’inden fazla olmamalıdır.
            2. Ana hat üzerinde iki lateral aralığı arasındaki mesafe ıslatma alanına ait çapın 
% 65’ini aşmamalıdır.
            3. Lateral üzerindeki yağmurlama başlıkları aralıkları, ıslatma alanına ait olan çapın
% 50’sinden fazla olmamalıdır.
            4. Eş bir su dağılımı açısından lateral üzerindeki uç başlıklar (birinci ve sonuncu yağmurlama başlığı) arasındaki basınç farkı, işletme basıncının % 20’sini aşmamalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
TUZLULUK YÖNÜNDEN SULAMA SUYU SINIFLARI
 
Sınıflar:                                                            Elektriksel İletkenlik (Mikromhos/cm. 25º C):
 
1. Sınıf : Düşük tuzlu sular                                                           0 – 250
2. Sınıf : Orta tuzlu sular                                                             250 – 750
3. Sınıf : Yüksek tuzlu sular                                                        750 – 2250
4. Sınıf : Çok yüksek tuzlu sular                                               2250’den fazla
 
TUZLULUK YÖNÜNDEN TOPRAKLARIN SINIFLANDIRILMASI
 
Sınıflar
Toplam Eriyebilir Tuz
Konsantrasyonu
(EC x103) (25oC)
Elektriki Geçirgenlik
(Milimhos/cm)
1
Tuzsuz Toprak
0 – 0.15
> 4.0
2
Az Tuzlu Toprak
0.15 – 0.35
4.0 – 8.0
3
Orta Tuzlu Toprak
0.35 – 0.65
8.0 – 16.0
4
Yüksek Tuzlu Toprak
< 0.65
> 16.0
 
 İÇME VE KULLANMA SULARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
 (Gıda Maddeleri Tüzüğü’nün 425. Maddesine Göre)
 
 1. Daima berrak, renksiz, kokusuz ve tortusuz olmalıdır.
 2. Amonyak ve nitrit bulunmamalıdır.
3. Sertlik derecesi en fazla 50 Fransız derecesi olmalıdır.
4. PH 6.5 ile 9.2 arasında olmalıdır.
5. Nitrat litrede 45 mg.den fazla olmamalıdır.
6. Toplam organik madde miktarı litrede 3.5 mg’ı geçtiğinde mutlaka bakteriyolojik analiz yaptırılmalıdır.
 
SULAMA MODÜLÜ
 
Birim sulama alanı için gerekli olan su miktarıdır. Birimi L/s/ha’dır.
 
        A x dt                                               10 x dt
q = ------------------------                 q = -------------------------
        3.6 x T x 31                                   3.6 x T x 31
 
q   = Sulama modülü (L/s/ha)
A  = Alan (1 ha = 10 da)
Dt = Toplam sulama suyu miktarı (Brüt su) (mm)
T   = Sulama süresi (saat)
31 = Aydaki gün sayısı
 
ÖRNEK
 
Bitki                                       : Yonca
Sulama Yapıldığı Ay                : Temmuz
Net Sulama Suyu İhtiyacı        : 314.0 mm
Sulama Randımanı                  : % 70
Sulama süresi                        : 16 saat
Sulama Modülü                      : ?
 
                                               314.0
Sulama Modülü:                        dt = -------------------= 449 mm
                                               0.70
 
           10 x 449                       4490
q = --------------------------- = ----------------------- = 2.5 L/s/ha
          3.6 x 16 x 31                 1786
 
NOT : 1 mm’lik yağış 1 da arazide 1 ton suya, 10 cm’lik kar yağışı ise 1.5 – 2 cm
yağışa eşdeğerdir.
 
DEĞİŞİK BÜNYELİ TOPRAKLARIN KULLANILABİLİR SU TUTMA KAPASİTELERİ
VE SU ALMA
HIZLARI
 
Toprak Bünyesi
Kullanılabilir Su Tutma Kapasitesi (mm/ 1 m)
Toprak Bünyesi
Su Alma Hızı (mm/h)
Sınırlar
Ort.
Sınırlar
Ort.
Çok kaba bünyeli kum
33 - 62
40
Kumlu
25.0 – 250.0
50.0
Kaba bünyeli kum, ince kum ve tınlı kum
60 - 80
70
Kumlu - tınlı
13.0 – 76.0
25.0
Kaba bünyeli kumlu tın ve ince kumlu tın
85 - 125
105
Tınlı
8.0 – 20.0
13.0
Orta bünyeli çok ince kumlu tın ve tın
125 - 190
160
Killi - tınlı
2.5 – 15.0
8.0
İnce bünyeli killi tın ve siltli killi tın
145 - 210
175
Siltli - killi
0.3 – 5.0
2.5
İnce bünyeli kumlu kil, siltli kil ve kil
135 - 210
170
Killi
0.1 – 1.0
0.5
 

 
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=