TARIMIN YENi YÜZÜ USLU ZİRAAT
  GÜBRE VE GÜBRELEME
 
BUĞDAY , ARPA , PANCAR , AYÇİÇEĞİ , MEYVE , SEBZE 

N

P

K

Ca

Mg

S

Fe

Mn

Zn

BUĞDAY

7800

2800

4700

1000

600

600

100

80

92

MISIR

18000

7500

12000

3100

3100

2700

150

180

50

ARPA

5600

2300

4500

1450

800

1100

85

40

81

YULAF

5600

2300

5000

1680

1910

2010

153

 

 

PATATES

14000

4000

19000

5800

15830

1170

59

52

85

Ş.PANCARI

13000

5200

16300

3000

2000

900

240

67

257

DOMATES

13000

4000

20000

8000

3000

2300

395

250

380

SOYA

14000

4500

7000

3000

1790

1120

71

 

 

YONCA

15600

4000

15100

1344

1680

1790

101

 

 

ÜÇGÜL

9000

2200

8000

10300

2460

1010

114

 

 

ÇELTİK

12000

4000

19000

1560

1100

900

138

85

96

 
 

gübrelemede esas bitkinin ihtyaçlarını karşılamaktır.
ancak şu an piyasada satılan gübrelerin bu ihtiyacı sağlayamadıkları ortada

neden mi?
çünki bu gübrelerin tüm çeşitleri 15-35 gün arasında toprakta fiksasyona maruz kalmakta ve bünyesinde bulunun gübrenin %30-80 i toprağın yapısına göre  kullanışsız forma dönüşmektedir.
bu bir kayıp
ikinci bir kayıpta yağışlarla gelen kayıptır ki gübrenin içerisindeki azotun toprağın alt katmanlarına inerek köklerin ulaşamayacağı bir uzaklığa yerleşmesidir.Bu durum bir süre sonra yer altı suyuna karışarak topraktan tamamen uzaklaşır.bu şekilde azot kayıpları % 15-50 civarındadır.
kabaca türkiyenin ortalama yağış alan normal iklim koşullarında taban gübresi olarak atılan
20 kg taban gübresinin 13-14 kg ı fiksasyon ve yıkanmak s

 

ureti ile 15-35 gün içerisinde iptal olmakta.
en fazla 35 gün .......
şimdi tohumu ektik diyelim bu tohumun gübreyi kullanmaya başlaması 25-30 gün sonra çimlenmeye bağlı olarak başlar.5-10 gün gübreyi kullandıktan sonra gübre bitecek.
bitki ne yapacak 
tabiki aç kalacak...açlığını yeşillik gübresi zamanına kadar devam ettiren bitki yeşillik gübresi atıldığında birden ayağa kalkar.ama yine toprak devreye girer ve fiksasyonla gübreyi yarayışsız hale getirir.bitki yine aç.haliyle örneğin buğdayda daneler tam dolmaz.harman vakti ilk yağmurda rengini atar.Ne yapacağız diye düşünürdüm hep bu duruma..unutmayın bitkilerde her canlı gibi düzgün beslenme ve iklim koşullarında yüksek kalitede verim yapar.Beslenme düzgün değilse bitki sağlığı zayıflar ve kök hastalıkları ,yaprak lekesi,pas , külleme , sürme gibi hastalıklar kendini gösterir.
yani besleme en önemli husustur.ENTEC  diye bir gübre üretildi.
bu gübre toprağın gübreyi yarayışsız hale dönüştürmesini yani fiksasyonu engelleyen bir madde ile kaplı.gübre 85-100 gün beslemeye devam ediyor.

 
 
 


 

ENTEC® – Etkin Azot Gübrelemesi İçin Stabil Mineral Gübre

Azotlu bileşikler toprakta sürekli değişim ve hareket halindedirler. Bitkilerin azotu etkin olarak alması ve kullanması ile bitki gelişiminin dengeli ve düzenli bir şekilde yürümesi sayesinde, verim ve kalite garanti altına alınmaktadır. ENTEC® gübreleri sayesinde gübrelerin ihtiva ettiği amonyum azotu DMPP sayesinde amonyumdan nitrata dönüşümü yavaşlatılmakta, bu yavaşlatma neticesinde bitkinin alabileceği formdaki azot düzenli ve uzun süreli toprakta alınabilir halde kalmaktadır. Böylece verilen azotun alınım ve kullanım etkinliği yükselmektedir.

·                       Özellikler

·                       Etki

·                       ENTEC® –DMPP Amonyum Stabilizatörü

·                       Avantajlar

·                       Gübreleme Önerileri

Ürünler

N

P2O5

K2O

MgO

S

B

Zn

ENTEC® 26

26

-

-

-

13

-

-

ENTEC® 25-15

25

15

-

-

-

-

-

ENTEC® 20-10-10

20

10

10

-

1,3

-

-

ENTEC® Special

12

12

17

2

8

0,02

0,01

ENTEC® perfect

14

7

17

2

9

0,02

0,01

İçerik, %  

 

Özellikler

ENTEC® gübreleri amonyum inhibitörü (satbilizatörü) içeren mineral gübrelerdir. Bu sayede amonyum azotunun nitrata dönüşümü yavaşlatılarak, azot satbil (yıkanmaz) hale gelmektedir. ENTEC® gübreleri uygulandıktan sonra hemen etkilerini göstersinler diye bir miktar nitrat da ihtiva etmektedirler. Bunun anlamı; bitkiler ortamdaki azotun her iki formunu eş zamanlı alarak daha dengeli, uzun süreli ve etkili beslenmiş olmaktadır. ENTEC® gübreleri sadece azotlu-kükürtlü olabildikleri gibi, çok yaygın olarak bilinen Nitrophos®/Nitrophoska® markalarıyla üretilen çok kaliteli, azotlu-fosforlu, ya da azotlu-fosforlu ve potaslı kompoze gübrelere dayanan gübrelerden oluşmaktadır. ENTEC gübreleri sorunsuz depolama, granül gübre yapısının kalitesi ile uygulama kolaylığı ile bilinmektedirler.

 

Etki

Dengeli bir azot beslemesi için amonyum ve nitrat azotu ile gübreleme büyük önem taşımaktadır. Genel olarak bitkiler, verilen azotu her iki formda da alırlar. Ancak etki bakımından her iki form birbirinden farklılıklar göstermektedir: Amonyum toprakta nitrata göre daha yavaş hareket eder. Amonyum humus ve kil mineralleri ile humuslu bileşiklerin yüzeyine bağlanmaktadır. Böylece amonyum azotu toprakta daha az yer değiştirir. Bu yüzden bitki kökleri azotu alabilmeleri için amonyuma doğru büyürler. Bu özelliğinden dolayı amonyum nitrata göre etkisini daha geç gösterir. Nitrat toprak çözeltisinde çok hareketlidir ve kolaylıkla kök bölgesine ulaşabilir. Bu yüksek hareketliliğin en önemli olumsuz özelliği ise kısa bir süre içerisinde nitrat azotunun kolaylıkla kök bölgesinin dışına çıkması ve bitkilerin bu azot kaynağından yararlanamamasıdır. Bu olumsuz durum özellikle kumlu, geçirgen topraklarda, aşırı yağış ve sulama koşullarında çok önemli sorun oluştururken, kısa köklü ve yavaş kök salan, az kök oluşturan bitkilerde önemli besleme sorunlarına neden olmaktadır.

 

ENTEC® –DMPP Amonyum Stabilizatörü

Amonyum toprakta bakteriler vasıtasıyla nitrit üzerinden nitrata dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm (Nitrifikasyon) toprak özellikleri ve sıcaklığa bağlı olarak birkaç saat, ya da bir kaç gün içerisinde olmaktadır. Dönüşümün hızlı olması bitkiler için alınabilecek azot formunun nerdeyse tamamının nitrat formuna dönüşmesi sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bu dönüşüm amonyum inhibitörlerinin devreye girmesiyle yavaşlatılmaktadır. Bu inhibitörler (=Satbilizatör) Nitrifikasyon denilen olayı oldukça yavaşlatma özelliğine sahiptirler. ENTEC® sayesinde azot dönüşüm süreci 10 haftaya kadar uzayabilmektedir. Böylece nitrata dönüşüm, sıcaklığa bağlı olarak yavaş ve düzenle olarak yürümesi sayesinde, bitkinin büyüme ve gelişme hızına göre de azot ihtiyacı karşılanmış olmaktadır. Dolayısıyla bu dönem içerisinde azotun kök bölgesinin dışına çıkması, yıkanması ve gaz halinde havaya karışması da engellenmiş olmaktadır.

 

Avantajlar

Kısaca ve anlaşılır bir şekilde ENTEC® Gübrelerinin avantajları:

 

 ENTEC® hava koşullarına çok bağımlı olmadan etki eder

                       Gübrelemenin öne çekilmesi ile iş yükünün dengelenmesi, daha az gübre uygulaması ile işgücü ve zamandan tasarruf

                       Ürün verimi ve kalitesi garanti altına alınır

                       Daha iyi azot alınımı ve daha düşük azot yıkanması

                       ENTEC gübreleri gübrelemeden sonra hızlı etki için azotun bir bölümü nitrat formundadır. Bu gübrelerle gaz halinde daha az azot kaybı olur, bitkilerin kükürt ihtiyacı karşılanır 

                       Daha iyi kök gelişimi

                       Gübre serperken granül kalitesinin farkı daha iyi görülür


ENTEC® bulunan elementlerden:

Azotun %30–50’lik kısmı nitrat ve %50–70’lik kısmı ise amonyum formunda olup hem hızlı hem de uzun süreli etkiye sahiptir. Gaz halinde azot kaybı çok sınırlıdır.

Fosforun % 60–80’lik kısmı suda eriyebilen ve kolay alınabilecek formdadır.

Geri kalan fosfor amonyum sitratta çözünmekte ve gelişme boyunca alınabilecek hale gelir.

Potas içeriği tamamı suda eriyebilir ve bitkiler tarafından klorid ya da sülfat formunda kolayca alınabilir durumdadır.

Magnezyumun % 80’lik bölümü suda eriyebilir haldedir ve bitkiler tarafından alınabilmesi sorunsuzdur. 

Kükürt kolay eriyebilir formda olup, bitkiler tarafından hızlı alınabilen sülfat halindedir.  İyi bir kükürt  alınımı sayesinde azot alınım ve kullanım etkinliği de artmaktadır.

ENTEC® gübrelerinde bulunan amonyum azotunun stabil hale getirilmesi sayesinde bitkilerin daha fazla amonyum ile beslenmesi sağlanır, kök bölgesinde gübrelerin fizyolojik kireç etkisinden bağımsız olarak pH değeri düşer.

Toprakta bağlanmış bulunan (fosfor ve mikro elementler) besinlerin alınabilme oranları artar. Bu etki, bitkilerin büyüme ve gelişmelerinin hızlı olduğu ilk 10 haftalık süre boyunca devam eder.

Günümüz gübre serpme makineleri ile gübrelemede daha yeknesak gübre uygulaması ile gübrelenen alanda tüm bitkilere eşit şekilde besin sağlanır

Kaliteli gübre granülleri sayesinde gübrenin mekanik olarak kırılıp toz haline gelme olasılığı düşüktür.

Granül yapısı itibariyle kurallara uygun olarak uzun süreli depolandığında katılaşması veya toz haline gelmesi olasılığı düşüktür

 

Ürün verimi ve kalitesi garanti altına alınır

ENTEC® verimin garantisidir. Uzun yıllara dayalı, farklı çevre koşullarında yapılan birçok deneme sonucuna göre verimde dikkate değer artışlar saptanmıştır.

Bitki

Deneme Yılı

Deneme Sayısı

Geleneksel Verim kg/da

ENTEC ile Verim kg/da

Verim Farkı, %

Mısır

2010

2

1090

1300

16,2

Patates

2010

5

4420

5440

18,8

Şekerpancarı

2009

1

9200

10000

8

Ayçiçeği

2009

2

290

200

29,8

 

Bitki

Deneme Yılı

Deneme Sayısı

Geleneksel Verim kg/da

ENTEC ile Verim kg/da

Verim Farkı, %

Mısır

2010

2

1300

1430

9,1

Patates

2010

1

4000

4300

7

Pamuk

2010

1

400

430

7

Yerfıstığı

2010

2

400

440

9,1

BASF Tarafından Yapılan Bazı Denemeler ve Sonuçları 
Sebzelerde Verim Farklılıkları

Bitki

Deneme Yılı

Deneme Sayısı

Geleneksel Verim ton/da

ENTEC ile Verim ton/da

Verim Farkı, %

Havuç

2005

3

3,77

3,92

4,0

Roka

2005

3

1,57

1,86

18,5

Kereviz

1998–2000

6

7,03

7,37

4,8

Pırasa

1998–2000

8

4,47

4,67

4,5

Marul

2001

3

4,54

4,89

7,7

Tarla Bitkilerinde Verim Farklılıkları

Bitki

Deneme Yılı

Deneme Sayısı

Geleneksel Verim ton/da

ENTEC ile Verim ton/da

Verim Farkı, %

Patates

2004–2008

12

4,35

4,65

6,9

Kanola

2003–2006

25

0,43

0,46

6,3

Dane Mısır

1999–2007

16

1,11

1,17

4,8

Sılajlık Mısır

2001–2005

14

1,52

1,59

4,5

Buğday

2000–2007

52

0,83

0,86

3,7

Güzlük Arpa

2003–2007

8

0,70

0,77

10,6

 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=